comatose

477 tekstów – auto­rem jest co­mato­se.

Chciałbym wziąć cza­sem wol­ne od siebie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 maja 2015, 12:02

Gdzieś ma cza­sem człowiek siebie, później nie wie na­wet gdzie. 

myśl dnia z 18 czerwca 2012 roku
zebrała 89 fiszek • 29 lutego 2012, 02:36

Człowiek strze­lając so­bie w głowę zys­ku­je więcej, pudłując....co - op Otulona. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 10 stycznia 2012, 20:07

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 17 grudnia 2011, 23:59

Człowiek jest tak real­nie uległy swoim emoc­jom, że rzeczy­wis­tość przez tę chwilę już dla niego nie istnieje. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 24 listopada 2011, 01:23

Odkąd przes­tałem za­bijać siebie, mor­duję już tyl­ko włas­ne słabości.


~ for... Ser­deńka (Ewcia) 

myśl
zebrała 86 fiszek • 19 listopada 2011, 01:13

Człowiek mu­si do­rosnąć, żeby zo­baczyć ja­ki jest malutki. 

aforyzm
zebrał 234 fiszki • 21 października 2011, 19:11

Człowiek zaczy­na składać broń, gdy bra­kuje mu amunicji. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 17 października 2011, 16:20

Nic nie może bar­dziej i tak nag­le zga­sić życia ko­biety, jak zdra­da jej ukocha­nego mężczyzny. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 16 października 2011, 17:43

Między wier­sza­mi nasze­go życia, jest wiele zbędnych cytatów. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 15 października 2011, 00:57

comatose

Mich@ł. Ty wiesz czego potrzebuję Kiedy moje serce krwawi Cierpię na zachłanność Pożądanie do zaspokojenia Na Twojej łasce Nie mogę ukryć Sposobu w jaki wyzdrowiałem Przyjemność, którą czuję Kiedy muszę uporać się Z łaskawością w Tobie Zrobiłbym to wszystko znowu Straciłbym swoją drogę i znowu upadł Tylko tak mógłbym wywołać znowu Łaskę w Tobie Kiedy tutaj w moim umyśle Czuję się skłonny Do niewłaściwego traktowania Cię nieuprzejmie Wierzę, że znajdę Łaskę w Tobie Straciłbym znowu moją drogę Będąc znów sprowadzonym na manowce Tylko tak mógłbym znowu się modlić O łaskę u Ciebie Kiedy tutaj w mym umyśle Jestem ślepy Emocjonalnie ukryty Wierzę, że znajdę Łaskę w Tobie (Tekst piosenki "Mercy in You" Depeche Mode, zespołu, który kocham od lat. Odtwórz Odtwórz Odtwórz /wa 9675075 gg

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

comatose

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 sierpnia 2015, 20:07Nutka67 sko­men­to­wał tek­st Chciałbym wziąć cza­sem wol­ne [...]

9 maja 2015, 19:37Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st Chciałbym wziąć cza­sem wol­ne [...]